Error
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
Dotacje Unii Europejskiej
"TECHMAX" Adam Strycharek
?Zakup innowacyjnych urzdze do obrbki metali sposobem na wzrost konkurencyjnoci firmy TECHMAX?

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budetu Pastwa w ramach Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007-2013 O priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjno, przedsibiorczo. Dziaanie III.2 Podnoszenie innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu dzkiego.W ramach projektu zrealizowano nastpujce wskaniki:

zakupiono 6 innowacyjnych rodkw trwaych:
- transformator - o mocyznamionowej 250kVA
- automat tokarski ze sterowaniem CNC o d. toczenia 1500 mm
- zwijarka4-o rolkowa o szer. zwijania 3100mm
- prasa krawdziowa o d gicia 3600 mm i nacisku 400 t
- kompresor rubowy o wydajnoci 10,1 m3
- wzek widowy o udwigu 3,5 t

wyprodukowano:
- nawijarka do rdzeni rdzeni transformatorw z podparciem na kach - rozwizanie zgoszono do Urzdu Patenotowegopod nr P.403418
- gbosz z zabepieczeniem sprynowym - rozwizanie zgoszonow UrzdziePatentowym pod nr P.403417

stworzono miejsca pracy:
- utworzono 2 etaty (2 osoby)

unia
 


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7